• ارسال
 • خبر بده

دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس

اورجینال

دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس

سنجش
حداکثر تا 3 روز تحویل داده می شود.
استعلام قیمت: به دلیل نوسان ارز جهت استعلام قیمت و خرید تماس بگیرید.
از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس

قیمت و مشخصات فنی دیگ های کندانسینگ مودولکس و سوپر مودولکس

قیمت و مشخصات فنی دیگ های کندانسینگ مودولکس و سوپر مودولکس

مدل 3s M100 3s M145 3s M190 3S M240 3S M290 3S M340 3S SM 440 3S SM 550 3S SM 660 3S SM 770 3S SM 900
حداکثر ظرفیت اسمی (KW)
96
144
192
240
288
336
432
540
648
756
864
برگشت (کاهش) ظرفیت
1:8
1:12
1:16
1:2
1:24
1:28
1:19.6
1:25
1:29
1:34
1:39
حداقل ظرفیت اسمی (KW)
12
12
12
12
12
12
22
22
22
22
22
ظرفیت در حالت کندانس (KW) (Td 50- Tr 30)
95.9
144.1
192.1
289.9
289.9
339.4
442.2
554.1
667.5
781
894.3
ظرفیت در حالت عادی (KW) (Td 80- Tr 60)
93.2
140.1
187.4
282.2
282.2
329.6
422.2
527.6
633.1
738.7
844.2
حداقل ظرفیت (ظرفیت %KW) (Td 30- 30)
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
24
24
24
24
24
راندمان در 100% ظرفیت در حالت کندانس (Td 50- Tr 30) (%)
100
101.1
100.2
100.7
100.7
101
102.4
102.6
103
103.3
103.5
راندمان در 30% ظرفیت در حالت کندانس (Td 50- Tr 30) (%)
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
108.8
108.8
108.8
108.8
108.8
راندمان در 100% ظرفیت (Td 80- Tr 60) (%)
97.1
97.3
97.6
98
98
98.1
97.8
97.7
97.7
97.7
97.7
راندمان در 30% ظرفیت (دمای میانگین 50) (%)
103.2
103.2
103.2
103.2
103.2
103.2
104.2
104.1
104.4
104.3
104.3
راندمان در 30% ظرفیت ( Tr 30) (%)
106.6
106.8
106.8
106.8
106.8
106.8
107.3
107.5
108.3
107.8
107.6
راندمان احتراق (%)
98.43
98.43
98.43
98.43
98.43
98.43
98.27
98.27
98.27
98.27
98.27
طبقه بندی راندمان بر اساس directive 92/42 CEE
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
تعداد پره های دیگ
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
8
حداقل فشار عملکرد (bar)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
حداکثر فشار عملکرد (bar)
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
میزان حجم آبگیری (L)
10.1
14.2
18.3
22.4
26.5
30.6
73
88
103
118
133
حداقل میزان گاز مصرفی (گاز شهری) (m3/h)
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
حداکثر میزان گاز مصرفی (گاز شهری) (m3/h)
10.15
15.23
20.30
25.38
30.45
35.53
45.68
57.10
68.52
79.94
91.36
حداکثر میزان Co (منواکسید کربن) (ppm)
35
36
30
34
38
55
95
95
95
95
95
حداکثر میزان Nox (اکسید نیتروژن) (ppm)
30
34
34
29
30
24
30
30
30
30
30
حداکثر میزان آلودگی صوتی (dBA)
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
حداقل دمای دودکش (C)
30.4
30.4
30.4
30.4
30.4
30.4
31
31
31
31
31
حداکثر دمای دودکش (C)
49.1
47.2
44.8
43.1
41.2
40.1
52
51
50.6
52
52
حداقل میزان جریان در دودکش (kg/h)
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
36.4
36.4
36.4
36.4
36.4
حداکثر میزان جریان در دودکش (kg/h)
158.4
237.6
317
396
475
554.3
700
874.5
1049
1224
1399
حداکثر فشار ایجاد شده در دودکش (Pa)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
حداکثر میزان کندانس (چگالش) kg/h
15.9
24
32.4
40.8
48
56.4
73.4
91.7
110
128.4
146.7
ولتاژ (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
فرکانس (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
حداقل میزان برق مصرفی (w)
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
حداکثر میزان برق مصرفی (w)
145
210
290
362
435
507
612
765
918
1071
1224
میزان برق مصرفی در حالت آماده به کار (w)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
درجه حمایت ایزوله (IP)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
وزن (kg)
181
215
256
300
341
387
512
608
692
770
925
عرض (W)
894
894
1024
1158
1292
1426
1248
1380
1514
1814
1814
عمق (D)
887
887
887
887
887
887
1184
1025
1025
1025
1184
ارتفاع (H)
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1464
1464
1464
1464
1601
رفت مدار گرمایش (قطر - اینچ)
2
2
2
2
2
2
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
برگشت مدار گرمایش (قطر - اینچ)
2
2
2
2
2
2
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
گاز (قطر - اینچ)
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
DN50
DN50
DN50
DN50
DN80
دودکش (قطر - میلیمتر)
150
150
150
200
200
200
250
250
300
300
300
درین (قطر - میلیمتر)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس دارای گارانتی پنج ساله دیگ و دو سال گارانتی قطعات می باشد.

مدل 3s M100 3s M145 3s M190 3S M240 3S M290 3S M340 3S SM 440 3S SM 550 3S SM 660 3S SM 770 3S SM 900
حداکثر ظرفیت اسمی (KW)
96
144
192
240
288
336
432
540
648
756
864
برگشت (کاهش) ظرفیت
1:8
1:12
1:16
1:2
1:24
1:28
1:19.6
1:25
1:29
1:34
1:39
حداقل ظرفیت اسمی (KW)
12
12
12
12
12
12
22
22
22
22
22
ظرفیت در حالت کندانس (KW) (Td 50- Tr 30)
95.9
144.1
192.1
289.9
289.9
339.4
442.2
554.1
667.5
781
894.3
ظرفیت در حالت عادی (KW) (Td 80- Tr 60)
93.2
140.1
187.4
282.2
282.2
329.6
422.2
527.6
633.1
738.7
844.2
حداقل ظرفیت (ظرفیت %KW) (Td 30- 30)
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
24
24
24
24
24
راندمان در 100% ظرفیت در حالت کندانس (Td 50- Tr 30) (%)
100
101.1
100.2
100.7
100.7
101
102.4
102.6
103
103.3
103.5
راندمان در 30% ظرفیت در حالت کندانس (Td 50- Tr 30) (%)
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
106.2
108.8
108.8
108.8
108.8
108.8
راندمان در 100% ظرفیت (Td 80- Tr 60) (%)
97.1
97.3
97.6
98
98
98.1
97.8
97.7
97.7
97.7
97.7
راندمان در 30% ظرفیت (دمای میانگین 50) (%)
103.2
103.2
103.2
103.2
103.2
103.2
104.2
104.1
104.4
104.3
104.3
راندمان در 30% ظرفیت ( Tr 30) (%)
106.6
106.8
106.8
106.8
106.8
106.8
107.3
107.5
108.3
107.8
107.6
راندمان احتراق (%)
98.43
98.43
98.43
98.43
98.43
98.43
98.27
98.27
98.27
98.27
98.27
طبقه بندی راندمان بر اساس directive 92/42 CEE
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
تعداد پره های دیگ
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
8
حداقل فشار عملکرد (bar)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
حداکثر فشار عملکرد (bar)
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
میزان حجم آبگیری (L)
10.1
14.2
18.3
22.4
26.5
30.6
73
88
103
118
133
حداقل میزان گاز مصرفی (گاز شهری) (m3/h)
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
حداکثر میزان گاز مصرفی (گاز شهری) (m3/h)
10.15
15.23
20.30
25.38
30.45
35.53
45.68
57.10
68.52
79.94
91.36
حداکثر میزان Co (منواکسید کربن) (ppm)
35
36
30
34
38
55
95
95
95
95
95
حداکثر میزان Nox (اکسید نیتروژن) (ppm)
30
34
34
29
30
24
30
30
30
30
30
حداکثر میزان آلودگی صوتی (dBA)
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
حداقل دمای دودکش (C)
30.4
30.4
30.4
30.4
30.4
30.4
31
31
31
31
31
حداکثر دمای دودکش (C)
49.1
47.2
44.8
43.1
41.2
40.1
52
51
50.6
52
52
حداقل میزان جریان در دودکش (kg/h)
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
36.4
36.4
36.4
36.4
36.4
حداکثر میزان جریان در دودکش (kg/h)
158.4
237.6
317
396
475
554.3
700
874.5
1049
1224
1399
حداکثر فشار ایجاد شده در دودکش (Pa)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
حداکثر میزان کندانس (چگالش) kg/h
15.9
24
32.4
40.8
48
56.4
73.4
91.7
110
128.4
146.7
ولتاژ (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
فرکانس (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
حداقل میزان برق مصرفی (w)
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
حداکثر میزان برق مصرفی (w)
145
210
290
362
435
507
612
765
918
1071
1224
میزان برق مصرفی در حالت آماده به کار (w)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
درجه حمایت ایزوله (IP)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
وزن (kg)
181
215
256
300
341
387
512
608
692
770
925
عرض (W)
894
894
1024
1158
1292
1426
1248
1380
1514
1814
1814
عمق (D)
887
887
887
887
887
887
1184
1025
1025
1025
1184
ارتفاع (H)
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1464
1464
1464
1464
1601
رفت مدار گرمایش (قطر - اینچ)
2
2
2
2
2
2
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
برگشت مدار گرمایش (قطر - اینچ)
2
2
2
2
2
2
DN80
DN80
DN100
DN100
DN100
گاز (قطر - اینچ)
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 1
DN50
DN50
DN50
DN50
DN80
دودکش (قطر - میلیمتر)
150
150
150
200
200
200
250
250
300
300
300
درین (قطر - میلیمتر)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

دیگ چگالشی (کندانسینگ بویلر)

دیگ چگالشی ایرانی یا خارجی (کندانسینگ بویلر) نوعی از دیگهای آب گرم هستند ، که به دلیل قابلیت استفاده و بازیافت حرارت بالای خروجی از دودکشو همچنین آزاد شدن گرمای نهان بخار آب موجود در محصولات احتراق در اثر چگالش (یا کندانس) جهت پیش گرمایش آب ورودی به دیگ از راندمان بسیار بالایی نسبت به دیگهای معمولی برخوردار میباشند .

دیگهای چگالشی به دلیل ماژولار بودن فن پیش مخلوط ورودی هوا و گاز ، حجم آبگیری پایین و داشتن کنترل ظرفیت دقیق (متناسب با ظرفیت حرارتی مورد نیاز پروژه ) حتی در حالت غیر چگالش نیز مصرف سوخت کاهش می یابد . که این بدین معنی است که در حالتی که کندانس یا چگالش هم رخ میدهد این کاهش مصرف سوخت بسیار شدید و قابل توجه میباشد .

البته این نکته قابل ذکر است که هرچه ظرفیت حرارتی پروژه بالاتر باشد کاهش مصرف سوخت تاثیر خود را بیشتر نشان میدهد ، و به دلیل تساعدی بودن نحوه محاسبه نرخ گاز بازگشت سرمایه اولیه از بابت کاهش مصرف سوخت سریعتر رخ میدهد .

دیگ های کندانسینگ مودولکس و سوپر مودولکس-فروشگاه اینترنتی دیناب

قابلیتها و مزایای استفاده از دیگ های چگالشی با مشعل پریمیکس 

 1. کاهش مصرف سوخت تا ۵۵% و درنتیجه کاهش هزینه پرداختی بابت گاز
 2. ابعاد کوچک آنها به کوچکتر شدن فضای موتورخانه (که با توجه به ارزش پارکینگ بسیار مهم است) کمک میکند
 3. حجم آبگیری کم که باعث انتقال حرارت سریع و هدر رفتن کمتر انرژی میشود
 4. وزن پایینتر نسبت به سایر دیگها امکان انتقال موتورخانه را به روی بام را آسانتر میسازد
 5. امکان کاهش ظرفیت حرارتی بصورت پلکانی به اندازه نیاز سیستم و در نتیجه کاهش مصرف سوخت
 6. استفاده از دودکش pvc بدون نیاز به عایق که ابعاد کمتری را اشغال کرده و هزینه کمتری دارد
 7. آلایندگی بسیار پایین (موتورخانه سبز) که کمک به حفظ محیط زیست میکند
 8. دیگهای چگالشی به علت داشتن کنترلر پیشرفته قابلیت کنترل تمامی مدارهای گرمایشی را بصورت مجزا دارا میباشد
 9. در بویلرهای چگالشی به دلیل قابلیت کنترل ظرفیت متناسب با دمای محیط بیرون مصرف انرژی بسیار بهینه میباشد
 • تنها موردی که سبب میشود از دیگهای چگالشی کمتر در پروژه ها استفاده شود قیمت بالاتر اولیه آنها نسبت به سایر دیگها میباشد .

از دیگهای چگالشی در تمامی ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، بیمارستانها ، ویلاها و اماکن تفریحی و صنعتی میتوان استفاده کرد . و برای ساختمانهایی که موتورخانه آنها روی بام طراحی شده بسیار مناسب میباشند .

در اینجا به بررسی ویژگی های دو مورد از کندانسینگ بویلر، دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس می پردازیم.

دیگ مولتی برنر چگالشی مودولکس Modulex

 • بویلر چگالشی مودولکس محصول شرکت UNICAL ایتالیا
 • از ظرفیت ۱۰۰ تا ۳۵۰ کیلووات موجود میباشد
 • تنها دیگ مولتی برنر در دنیا که نیاز به دیگ رزرو را از بین میبرد
 • هر پره دیگ دارای ظرفیت ۵۰ کیلووات و ادوات مستقل مکانیکی و الکتریکی از یکدیگر میباشد
 • دارای ابعاد بسیار کوچک که در کاهش فضای موتورخانه موثر است .
 • جنس مبدل دیگ از آلیاژ Al,Mg,Si که در برابر خوردگی و شکهای حرارتی مقاوم میباشد
 • دارای کنترلر پیشرفته Ufly P با کارکرد آسان و قابلیت کنترل از راه دور از طریق تلفن همراه
 • به دلیل درجه حمایت ایزوله IP X5d تنها دیگ با قابلیت نصب در فضای باز میباشد
 • قابلیت کارکرد در فشاری کاری ۶ بار
 • به علت وزن کم و حجم آبگیری پایین میتوان آن را به راحتی روی بام نصب کرد
 • صدای کم و نداشتن لرزش نصب آن در تمامی نقاط ساختمان را ممکن میسازد
 • دارای مشعل های تششعی مستقل و پریمیکس (پیش مخلوط)
 • مجهز به پنل کنترل کاملا هوشمند که قابلیت کنترل پمپها را دارا میباشد
 • مجهز به سنسور محیط خارج که بر اساس آن میتوان گرمایش مورد نیاز ساختمان را تامین کرد
 • دارای بالاترین راندمان واقعی ۹۸/۵% رده **** به تایید شرکت CERTIgaz فرانسه
 • کمترین میزان آلودگی محیط زیست (Class 5) یعنی پایینترن میزان تولید NOx و CO
 • قابلیت کارکرد با کمترین ظرفیت ممکن. به عنوان مثال ۳۵۰ کیلوات آن با نسبت برگشت ظرفیت ۱:۲۸ با ۳.۵% ظرفیت واقعی خود یعنی با ۱۲ کیلووات میتواند به کار خود ادامه دهد
 • دمای دودکش پایین و از جنس pvc فشارقوی
 • قابلیت اتصال دستگاهها به یکدیگر بصورت آبشاری بدون محدودیت تعداد و ظرفیت

دیگ چگالشی مودولکس Super Modulex

 • بویلرچگالشی مودولکس محصول شرکت UNICAL ایتالیا
 • از ظرفیت ۴۴۰ تا ۱۸۰۰ کیلووات موجود میباشد
 • تنها دیگ مولتی برنر در دنیا که نیاز به دیگ رزرو را از بین میبرد
 • هر پره دیگ دارای ظرفیت ۱۱۰ کیلووات و ادوات کاملا مستقل مکانیکی و الکتریکی از یکدیگر میباشد
 • دارای ابعاد بسیار کوچک که در کاهش فضای موتورخانه موثر است
 • جنس مبدل دیگ از آلیاژ Al,Mg,Si که در برابر خوردگی و شکهای حرارتی مقاوم میباشد
 • دارای کنترلر پیشرفته Ufly P با کارکرد آسان و قابلیت کنترل از راه دور توسط موبایل
 • به دلیل درجه حمایت ایزوله IP X5d تنها دیگ با قابلیت نصب در فضای باز میباشد
 • قابلیت کارکرد در فشاری کاری ۷ بار و ارتقای آن تا ۱۳ بار
 • به علت وزن کم و حجم آبگیری پایین میتوان آن را به راحتی روی بام نصب کرد
 • صدای کم و نداشتن لرزش نصب آن در تمامی نقاط ساختمان را ممکن میسازد
 • دارای مشعل های تششعی مستقل و پریمیکس (پیش مخلوط)
 • مجهز به پنل کنترل کاملا هوشمند که قابلیت کنترل پمپها را دارا میباشد
 • مجهز به سنسور محیط خارج که بر اساس آن میتوان گرمایش مورد نیاز داخل ساختمان را تامین کرد
 • دمای دودکش پایین و از جنس pvc فشارقوی
 • دارای بالاترین راندمان واقعی ۹۸/۵% رده **** به تایید شرکت CERTIgaz فرانسه
 • کمترین میزان آلودگی محیط زیست (Class 5) یعنی پایینترن میزان تولید NOx و CO
 • قابلیت کارکرد با کمترین ظرفیت ممکن. به عنوان مثال ۱۲۰۰ کیلوات آن با نسبت برگشت ظرفیت ۱:۵۵ با ۱.۸% ظرفیت واقعی خود یعنی با ۲۲ کیلووات میتواند به کار خود ادامه دهد
 • قابلیت اتصال دستگاهها به یکدیگر بصورت آبشاری بدون محدودیت تعداد و ظرفیت

دیگ های چگالشی مودولکس و سوپر مودولکس دارای گارانتی پنج ساله دیگ و دو سال گارانتی قطعات می باشد.

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آل دینال خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.