رسیدگی به شکایات

سرویس رسیدگی به شکایات به منظور دریافت و بررسی شکایات مشتریان ، همکاران و سایر عزیران گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر و بهبود عملکرد وب سایت و کارمندان فروشگاه، از لحاظ سرعت، دقت، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی، شفافیت، ضابطه مداری،  کنترل انظباط مالی می باشد.

در صورت هرگونه شکایت لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.